Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

सशस्त्र द्वन्द्व तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा घाईते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घाईते अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

2076-04-03

2076-04-03


Published_Notice_2076.03.27.jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस