Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा


मिति ProActive Disclosure विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-10-14 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७७ कार्तिकदेखि पुस महिनासम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण ।
6 महिना अगाडी
2077-07-06 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७७ साउनदेखि असोज महिनासम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण ।
9 महिना अगाडी
2077-04-18 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७७ बैशाखदेखि असार महिनासम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण ।
12 महिना अगाडी
2076-10-29 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७६ साउन देखि पुस महिनासम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण ।
2076-10-29
2076-07-15 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७६ साउन महिनादेखि असोजसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण ।
2076-07-15