Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

मिति २०७६/१२/१४ गते गृह मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति ।

6 महिना अगाडी

2076-12-15


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस