Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

मिति २०७७-०५-२९ गते बसेको जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकको निर्णय ।

13 दिन अगाडी

2077-05-29


DCCMC_Nirnaya_2077_05_29.jpg तस्बिर :

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस