Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

निषेधाज्ञा अवधि थप गरिएको सम्बन्धी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश ।

1 महिना अगाडी

2077-05-08


Aadesh(1).jpg तस्बिर :

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस