Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण

                                                       
Dev Chandra Gartaula
Administrative Officer
Phone : +977 057 524712
Mobile : +977 9855030495
E-mail : daomakawanpur@moha.gov.np
देब चन्द्र गर्तौला
प्रशासकीय अधिकृत
फोन : +९७७ ०५७ ५२४७१२
मोबाईल : +९७७ ९८५५०३०४९५
ईमेल : daomakawanpur@moha.gov.np