Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नारायण प्रसाद भट्ट

  • नारायण प्रसाद भट्ट

नारायण प्रसाद भट्ट


नारायण प्रसाद भट्ट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9855027777
बहाल मिति २०७६ भाद्र १८