Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

बाबुराम अर्याल

  • बाबुराम अर्याल

बाबुराम अर्याल


बाबुराम अर्याल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल aryalbaburam34@gmail.com
सम्पर्क 9855030495
ठेगाना Rampur Municipality 8, पाल्पा
बहाल मिति २०७८ श्रावण ४