Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रेमराज जोशीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७६-०८-०५ गते बसेको नियमित कार्यालय प्रमुख बैठक ।