Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति अन्य निर्णयहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-09-08 मिति २०७६-०९-०४ गते बसेको सूचना अधिकारी बैठकको निर्णय ।
1 महिना अगाडी
2076-08-05 मिति २०७६-०८-०४ गते स.प्र.जि.अ. श्री चिरञ्जीवी शर्माज्यूको अध्यक्षतामा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानका सूचना अधिकारीहरूसँग बसेको बैठकको निर्णय ।
2 महिना अगाडी
2076-07-04 मिति २०७६-०७-०४ गते स.प्र.जि.अ. श्री चिरञ्जीवी शर्माज्यूको अध्यक्षतामा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानका सूचना अधिकारीहरूसँग बसेको बैठकको निर्णय ।
3 महिना अगाडी
2076-05-27 मिति २०७६-०५-२६ गतेका दिन प्र.जि.अ. श्री प्रेमराज जोशीज्यूको उपस्थितिमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुका सूचना अधिकारीसँग बसेको बैठकबाट भएको निर्णयहरु ।
4 महिना अगाडी
2076-05-27 मिति २०७६-०५-२६ गतेका दिन प्र.जि.अ. श्री प्रेमराज जोशीज्यूको उपस्थितिमा बजार अनुगमन सम्बन्धमा बसेको बैठकबाट भएको निर्णयहरु ।
4 महिना अगाडी