Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण


                                                       
Dev Chandra Gartaula
Administrative Officer
Phone : +977 057 524712
Mobile : +977 9855030495
E-mail : daomakawanpur@moha.gov.np
देब चन्द्र गर्तौला
प्रशासकीय अधिकृत
फोन : +९७७ ०५७ ५२४७१२
मोबाईल : +९७७ ९८५५०३०४९५
ईमेल : daomakawanpur@moha.gov.np