Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

देब चन्द्र गर्तौला


देब चन्द्र गर्तौला


देब चन्द्र गर्तौला
प्रशासकीय अधिकृत

सूचना अधिकारी प्रवक्ता
शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dcgartaula@gmail.com
सम्पर्क 9851093686
बहाल मिति २०७६ बैशाख २६