Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रहरी उपरीक्षक श्री मुकेश कुमार सिंहज्यूको विदाई कार्यक्रम ।