Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर

हेटौडा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७६-०७-०८ गते कार्यालयका कर्मचारीहरूद्वारा कार्यालय परिसरमा गरिएको सरसफाई ।